Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tại Quảng Bình giai đoạn 2018 2020

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tại Quảng Bình giai đoạn 2018 2020

A. LĨNH VỰC DU LỊCH, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI

I. Khu nghỉ dưỡng ven biển

1. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Quảng Trạch

- Địa điểm: các xã Quảng Đông, Quảng Phú (160), Quảng Xuân, Quảng Hưng (210), huyện Quảng Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 1 km, cách TP.Đồng Hới 65km.
- Quỹ đất: 370 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 30 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: BQL KKT.

2. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Tân Hòa-Lệ Thủy

- Địa điểm: Xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 3 km, cách TP.Đồng Hới 45km.
- Quỹ đất: 55 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 30 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

3. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Thanh Trạch - Bố Trạch

- Địa điểm: Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách TP.Đồng Hới 30km.
- Quỹ đất: 40 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 50 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT

4. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Quảng Thọ - Ba Đồn

- Địa điểm: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 3 km, cách TP.Đồng Hới 45km.
- Quỹ đất: 30 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 50 tỷ đồng/ha
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

5. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Hải Ninh

- Địa điểm: Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 4km, cách TP.Đồng Hới 10km.
- Quỹ đất: 23 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 50 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT

6. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Đá Nhảy - Bố Trạch

- Địa điểm: Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách TP.Đồng Hới 30km.
- Quỹ đất: 10 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 50 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

II. Khu nghỉ dưỡng sinh thái

7. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen-Lệ Thủy

- Địa điểm: Xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách TP.Đồng Hới 50km.
- Quỹ đất: 280 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 15 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

8. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Quảng Ninh

- Địa điểm: Các xã Gia Ninh/Hải Ninh huyện Quảng Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp, cách QL1A 1km, cách TP.Đồng Hới 15km.
- Quỹ đất: 250 ha
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 15 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

9. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Phá Hạc Hải-Quảng Ninh.

- Địa điểm: Các xãTân Ninh/Gia Ninh/Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 2km, cách TP>Đồng Hới 15km.
- Quỹ đất: 200 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 15 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn NĐT.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

10. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Phong Nha-Bố Trạch

- Địa điểm: Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách đường HCM 1km, cách TP.Đồng Hới 45km.
- Quỹ đất: 190 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 30 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

11. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Thác Bụt - Minh Hóa

- Địa điểm: Xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL12A, cách TP.Đồng Hới 100km.
- Quỹ đất: 100 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 15 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn NĐT.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

12. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Thác Mơ - Minh Hóa

- Địa điểm: Xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát đường HCM, cách TP.Đồng Hới 100km.
- Quỹ đất: 75 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 15 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

13. Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Phúc Trạch - Bố Trạch

- Địa điểm: Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát đường HCM nhánh Tây, cách TP.Đồng Hới 60km.
- Quỹ đất: 50 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 30 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

14. Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Cồn Soi - Quán Hàu.

- Địa điểm: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh. Cồn nổi giữa sông Nhật Lệ, Cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 0,5km, cách TP.Đồng Hới 10km.
- Quỹ đất: 14 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 15 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn NĐT.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

III. Trung tâm thương mại:

15. Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Ba Đồn

- Địa điểm: Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Giao thông thuận lợi, có đường QL12A chạy qua, cách thành phố Đồng Hới khoảng 45km.
- Quỹ đất: 2,3 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao.
- Suất đầu tư: 500 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

16. Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Đồng Phú 1 - Đồng Hới

- Địa điểm: Phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới. Giao thông kết nối thuận lợi, thuộc khu quy hoạch TTHC tỉnh.
- Quỹ đất: 2,5 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 4 - 5 sao.
- Suất đầu tư: 1.000 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở Xây dựng.

17. Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Đồng Phú 2 - Đồng Hới

- Địa điểm: Đường Trần Quang Khải, Phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới. Giao thông kết nối thuận lợi, trung tâm TP. Đồng Hới.
- Quỹ đất: 2 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 4 - 5 sao.
- Suất đầu tư: 1.000 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.0
- Đầu mối: Sở Xây dựng.

B. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1. Dự án phát triển điện gió Quảng Bình

- Địa điểm: huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Kết nối giao thông thuận lợi.
- Quỹ đất: 4.000 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Tổng công suất quy hoạch: 900 MW. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu, bảo đảm tối thiểu 50MW/DA
- Suất đầu tư:
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: BQL KKT.

2. Dự án phát triển điện mặt trời Quảng Bình

- Địa điểm: Huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Kết nối giao thông thuận lợi.
- Quỹ đất: 4.000 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Tổng công suất quy hoạch: 1.000 MW. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu, bảo đảm tối thiểu 50MW/DA.
- Suất đầu tư:
- Hình thức đầu tư: 100% vốn NĐT.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

3. Nhà máy sản xuất, lắp rắp đồ điện dân dụng, điện tử, viễn thông và công nghiệp

- Địa điểm: Các KCN trên địa bàn tỉnh.
- Quỹ đất: 50 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Ứng dụng đầu tư nhà máy sản xuất, lắp rắp đồ điện dân dụng, điện tử, viễn thông và công nghiệp. Công suất 500.000 sản phẩm/năm.
- Suất đầu tư: 1.000 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: BQL KKT.

4. Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng

- Địa điểm: Các khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh
- Quỹ đất: 100 ha
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Quy mô, công suất do nhà đầu tư đề xuất
- Suất đầu tư: 2.000 tỷ đồng
- Hình thức đầu tư: 100% vốn NĐT
- Đầu mối: BQL KKT

5. Nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô

- Địa điểm: Các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh
- Quỹ đất: 100 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp xe ô tô phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Công suất dự kiến 50.000 xe/năm.
- Suất đầu tư: 5.000 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư
- Đầu mối: BQL KKT.

C. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

1. Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Lệ Thủy
- Địa điểm: Các xã: Hồng Thủy/Cam Thủy/Thanh Thủy/Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (gồm diện tích thuộc khu vực phát triển điện gió). Giao thông kết nối thuận lợi.
- Quỹ đất: 1.400 ha
- Mục tiêu, quy mô: Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu.
- Suất đầu tư: 2 tỷ đồng/ha.
- Hình thức ĐT: 100% vốn nhà đầu tư .
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

2. Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Quảng Ninh

- Địa điểm: Các xã Võ Ninh/Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (gồm diện tích thuộc khu vực phát triển điện gió). Giao thông kết nối thuận lợi.
- Quỹ đất: 800 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu.
- Suất đầu tư: 2 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

3. Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Bố Trạch

- Địa điểm: Tại phường Bắc Lý, xã Lộc Ninh TP Đồng Hới; xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. (Đất rừng sản xuất thuộc Công ty Long Đại đang quản lý).
- Quỹ đất: 370 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu.
- Suất đầu tư: 2 tỷ đồng/ha
- Hình thức đầu tư: 100% vốn NĐT.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

4. Trồng lúa chất lượng cao kết hợp nuôi trồng thủy sản huyện Lệ Thủy

- Địa điểm: Các xã Lộc Thủy, An Thủy, huyện Lệ Thủy. Giao thông kết nối thuận lợi, có nguồn cấp nước cho dự án. Cách TP. Đồng Hới khoảng 50km.
- Quỹ đất: 350 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Ứng dụng công nghệ trong đầu tư mô hình trồng lúa chất lượng cao kết hợp nuôi trồng thủy sản, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu.
- Suất đầu tư: 2 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT

5. Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Minh Hóa

- Địa điểm: Xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Giao thông kết nối thuận lợi (đường dân sinh), có nguồn cấp nước (suối) cho dự án. Cách cửa khẩu ChaLo khoảng 80km.
- Quỹ đất: 200 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu.
- Suất đầu tư: 2 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

6. Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả vùng gò đồi huyện Quảng Ninh

- Địa điểm: Các xã: An Ninh/Vạn Ninh/Xuân Ninh/Hiền Ninh/Hàm Ninh/Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Giao thông kết nối thuận lợi, có nguồn cấp nước
- Quỹ đất: 180 ha
- Mục tiêu, quy mô: Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu.
- Suất đầu tư: 2 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

7. Khu chăn nuôi, chế biến gia súc tập trung huyện Tuyên Hóa

- Địa điểm: Các xã: Nam Hóa/Kim Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Giao thông kết nối thuận lợi (đường dân sinh), có nguồn cấp nước (suối) cho dự án. Cách cửa khẩu ChaLo 50km.
- Quỹ đất: 100 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, chế biến gia súc tập trung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu.
- Suất đầu tư: 2 tỷ đồng/ha
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

8. Nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao.

- Địa điểm: Các KCN trên địa bàn Huyện Quảng Ninh/Lệ Thủy.
- Quỹ đất: 60 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao trên cơ sở vùng nguyên liệu hiện có (quy hoạch khoảng 4.500 ha). Công suất chế biến khoảng 20.000 tấn gạo/năm.
- Suất đầu tư: 100 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

D. LĨNH VỰC Y TẾ, ĐÀO TẠO

1. Bệnh viện đa khoa chất lượng cao
- Địa điểm: Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát đường tránh TP.Đồng Hới.
- Quỹ đất: 4 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 300 giường bệnh.
- Suất đầu tư: 500 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

2. Bệnh viện đa khoa chất lượng cao
- Địa điểm: Phường Phú Hải, TP. Đồng Hới. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát đường nối cầu Nhật Lệ II - Đồng Hới.
- Quỹ đất: 4 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 300 giường bệnh.
- Suất đầu tư: 500 tỷ đồng
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

3. Bệnh viện đa khoa chất lượng cao

- Địa điểm: Phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL12A, cách TP.Đồng Hới 40km.
- Quỹ đất: 2 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 250 giường bệnh.
- Suất đầu tư: 300 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở KH-ĐT.

E. LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG

I. HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ, ĐÔ THỊ

1. Khu phức hợp đô thị, dịch vụ du lịch ven biển Quang Phú

- Địa điểm: Xã Quang Phú, TP.Đồng Hới/Xã Nhân Trạch, Bố Trạch. Kết nối giao thông thuận lợi, giáp đường ven biển Đồng Hới - Bố Trạch.
- Quỹ đất: 100 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Quy hoạch chi tiết 1/2000 (khu vực phụ cận sân bay). Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 50 tỷ đồng/ha
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư .
- Đầu mối: Sở Xây dựng.

2. Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch ven biển Bố Trạch

- Địa điểm: Các xã: Lý Trạch (70)/Nhân Trạch (20), huyện Bố Trạch. Kết nối giao thông thuận lợi, cách trung tâm TP.Đồng Hới 10km.
- Quỹ đất: 90 ha
- Mục tiêu, quy mô: Đã có quy hoạch chung (đô thị Hoàn Lão mở rộng). Nhà đầu tư  có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 30 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở Xây dựng.

3. Khu đô thị du lịch Phong Nha

- Địa điểm: Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí rất thuận lợi, định hướng phát triển thành trung tâm huyện lỵ mới trong tương lai.
- Quỹ đất: 60 ha
- Mục tiêu, quy mô: Quy hoạch phân khu 1/2000 (đô thị du lịch Phong Nha). Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô đầu tư phù hợp nhu cầu.
- Suất đầu tư: 30 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư .
- Đầu mối: Sở Xây dựng.

4. Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch Hải Ninh

- Địa điểm: Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh (phía Bắc DA FLC). Giao thông kết nối thuận lợi. Cách TP.Đồng Hới 20km.
- Quỹ đất: 50 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Quy hoạch vùng Quảng Ninh-Lệ Thủy. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 30 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở Xây dựng.

5. Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch Hồng Thủy

- Địa điểm: Xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (phía Nam DA FLC). Giao thông kết nối thuận lợi. Cách TP.Đồng Hới 24km.
- Quỹ đất: 50 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Quy hoạch vùng Quảng Ninh - Lệ Thủy. Nhà đầu tư có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu.
- Suất đầu tư: 30 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở Xây dựng.

6. Khu đô thị Bảo Ninh 1

- Địa điểm: Xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới. Kết nối giao thông rất thuận lợi, thuộc trung tâm TP.Đồng Hới.
- Quỹ đất: 21 ha
- Mục tiêu, quy mô: Đã công bố danh mục dự án. Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500.
- Suất đầu tư: 50 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở Xây dựng.

7. Khu đô thị Bảo Ninh 2

- Địa điểm: Xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới. Kết nối giao thông rất thuận lợi, thuộc trung tâm TP.Đồng Hới.
- Quỹ đất: 18 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đã công bố danh mục dự án. Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500.
- Suất đầu tư: 50 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở Xây dựng.

8. Khu đô thị Bảo Ninh 3

- Địa điểm: Xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới. Kết nối giao thông rất thuận lợi, thuộc trung tâm TP.Đồng Hới.
- Quỹ đất: 17 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đã công bố danh mục dự án. Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500.
- Suất đầu tư: 50 tỷ đồng/ha.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: Sở XD

II. HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

9. Khu Công nghiệp Cam Liên

- Địa điểm: Các xã Cam Thủy/Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy. Giao thông thuận lợi. Cách TP.Đồng Hới 40 km.
- Quỹ đất: 450 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Suất đầu tư: 3.600 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: BQL KKT.

10. Khu Công nghiệp Bang

- Địa điểm: Xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy. Giao thông thuận lợi. Cách TP.Đồng Hới 60km.
- Quỹ đất: 450 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Suất đầu tư: 3.600 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: BQL KKT.

11. Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu

- Địa điểm: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh. Kết nối giao thông thuận lợi. Cách TP.Đồng Hới 7 km.
- Quỹ đất: 300 ha
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Suất đầu tư: 2.400 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: BQL KKT.

12. Khu Công nghiệp Hòn La 2

- Địa điểm: Xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Giao thông thuận lợi (gần cảng biển Hòn La). Cách TP.Đồng Hới 60 km.
- Quỹ đất: 177 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Suất đầu tư: 1.500 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư .
- Đầu mối: BQL KKT.

13. Khu Công nghiệp phía Tây KTT Hòn La

- Địa điểm: Các xã Quảng Hưng/Quảng Tùng/Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch (gần cảng biển Hòn La). Giao thông thuận lợi, cách TP.Đồng Hới 60 km
- Quỹ đất: 103 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Suất đầu tư: 800 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: BQL KKT.

14. Khu phi thuế quan KKT Hòn La

- Địa điểm: Khu Kinh tế Hòn La. Kết nối giao thông thuận lợi. Cách TP.Đồng Hới 60km.
- Quỹ đất: 40 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư phát triển dịch vụ Khu kinh tế theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Suất đầu tư: 400 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: BQL KKT.

15. Khu thương mại dịch vụ Ngã ba Khe Ve

- Địa điểm: Khu kinh tế Cha Lo. Kết nối giao thông thuận lợi. Cách TP.Đồng Hới 120km.
- Quỹ đất: 16 ha.
- Mục tiêu, quy mô: Đầu tư phát triển dịch vụ Khu kinh tế theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Suất đầu tư: 150 tỷ đồng.
- Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư.
- Đầu mối: BQL KKT.

 

Nguyễn Hoàng (tổng hợp) - Baoquangbinh

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Back to top
TƯ VẤN ONLINE 24/7